Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή

Η Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή κατέχει σημαντικό ρόλο στο έργο, ο οποίος είναι πολύτιμος για την διεξαγωγή του έργου και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του. Η γνώμη των μελών της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής απαιτείται σε διάφορα στάδια του έργου, τα οποία αφορούν την ανάπτυξη της δικτυακής πύλης (portal) για το ηλεκτρονικό σύστημα εκπαίδευσης και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ενοτήτων. Η Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

  1. Γιανναδάκης Αθανάσιος. Είναι ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο Περιφερειακό Τμήμα της Δυτικής Ελλάδας από το 2010. Είναι μηχανολόγος μηχανικός και επιδεικνύει σημαντική εμπειρία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
  2. Helder Gonçalves. Είναι ο Διευθυντής του Τμήματος Ενέργειας στο Κτηριακό Περιβάλλον του Εθνικού Εργαστηρίου Ενέργειας και Γεωλογίας (LNEG) και από το 2009 ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Ενέργειας και Αντιπρόεδρος του Εργαστηρίου. Είναι μηχανολόγος μηχανικός και επιδεικνύει σημαντική εμπειρία στα Παθητικά Κτίρια και στην Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων.
  3. EduardoMaldonado. Είναι καθηγητής στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών στη σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Πόρτο και υπεύθυνος του Τομέα Ενέργειας και Εγκλιματισμού. Επιδεικνύει σημαντική εμπειρία στη θερμική απόδοση των κτιρίων.
  4. JosephAndrewClarke. Είναι καθηγητής στο τμήμα των Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Διευθυντής του Τμήματος Έρευνας Ενεργειακών Συστημάτων, Διευθυντής στο Κέντρου Αριστείας του Ιδρύματος Κτηριακών Ερευνών Ηνωμένου Βασιλείου (BRE) στη Χρήση της Ενέργειας και Μέλος της Επιτροπής Τελετών. Επιδεικνύει σημαντική εμπειρία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης.
  5. Ιωάννης Μιχαηλίδης. Είναι βοηθός καθηγητή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Επιδεικνύει σημαντική εμπειρία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Close It