Εθνικές Ομάδες Στήριξης και Συνεργασίας

Δεδομένου ότι σε μερικές περιοχές που σχετίζονται με τα Κτήρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης υπάρχουν ιδιαιτερότητες που εφαρμόζουν σε κάποιες χώρες – στόχους και όχι σε άλλες, είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει μία συνεχής υποστήριξη από μία ομάδα σημαντικών ιδρυμάτων – μετόχων που βοηθούν στην παροχή συμβουλευτικών οδηγιών προς την διεκπεραίωση των στόχων του έργου. Επομένως, μία Εθνική Ομάδα Στήριξης και Συνεργασίας (που αποτελείται από διάφορους σημαντικούς εθνικούς μετόχους από τον κτηριακό τομέα όπως για παράδειγμα επαγγελματικοί σύλλογοι, αρχές ενεργειακής πιστοποίησης, πανεπιστήμια, κτλ.) καθιερώθηκε σε κάθε πιλοτική χώρα. Οι Εθνικές Ομάδες Στήριξης και Συνεργασίας από κάθε χώρα – στόχο της Νότιας Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν συμβουλευτικό χαρακτήρα στο περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και θα έχουν άμεσο όφελος από τα αποτελέσματα του έργου, καθώς τα εκπαιδευτικά προγράμματα και η πλατφόρμα απομακρυσμένης εκμάθησης στοχεύουν στη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη.


Close It