Στοχευόμενο κοινό

Το στοχευόμενο κοινό για τις εκπαιδευτικές ενότητες του SouthZEB είναι επαγγελματίες που εμπλέκονται στον τομέα της οικοδομής, είτε στο σχεδιασμό των νέων κτιρίων ή την αποκατάσταση των ήδη υπαρχόντων. Η παρακάτω λίστα παρέχει μια επισκόπηση του στοχευόμενου κοινού για το έργο:

  1. Επαγγελματίες οικοδομών / Κτηματομεσιτικές εταιρείες είναι η μεγαλύτερη στοχευόμενη ομάδα συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδιάμεσων και ανώτερων επαγγελματιών (μηχανικοί, αρχιτέκτονες, υπαλλήλους του δήμου) στις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Διευκολύνουν την κατασκευή των νέων κτιρίων προς τους στόχους του nZEB;
  2. Αρχές / φορείς λήψης αποφάσεων θα επωφεληθούν επίσης από τις εκπαιδευτικές ενότητες που προετοιμάστηκαν να στηρίξουν τη χρήση των κατάλληλων μηχανισμών χρηματοδότησης και άλλων κινήτρων για την προώθηση του nZEB. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων έχουν εμπλακεί κατά τη διάρκεια του έργου, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τη νομοθεσία και τους περιφερειακούς οδικούς χάρτες για την εφαρμογή των σχετικών οδηγιών της ΕΕ;
  3. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα επωφεληθούν από τα αποτελέσματα του έργου καθώς τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια είναι λιγότερα δαπανηρά για τους χρήστες. Με τη διευκόλυνση της κατάρτισης των επαγγελματιών στο nZEB κτίριο, η τοπική αξία του ακινήτου αυξάνεται με ένα μακροχρόνιο βιώσιμο τρόπο;
  4.  Επαγγελματική εκπαίδευση / φορείς πιστοποίησης μεταφέρουν τα αποτελέσματα του έργου στην κοινότητα στο πλαίσιο ενός καλού Πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού πλαισίου.

 

 


Close It