ΤοBEST (Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH) Αυστρίας, ιδρύθηκετο 1987 ωςέναανεξάρτητοινστιτούτοεπαγγελματικήςκατάρτισης. Οι κύριες δραστηριότητές του περιλαμβάνουν εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματική κατάρτιση, καθοδήγηση ανέργων και εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες για επανένταξη στην αγορά εργασίας. Το ινστιτούτο παρέχει εκπαίδευση μέχρι και σε 16000 υποψηφίους το χρόνο. Οι μέθοδοι εκπαίδευσης για τις διαφορετικές ομάδες επιλογής περιλαμβάνουν διάφορες παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους, ειδικά για ένταξη και παροχή κινήτρου, καθώς επίσης και μεθόδους διαδικτυακής διδασκαλίας (e-Learning) οι οποίες εκσυγχρονίζονται συνεχώς. Ως ένα από τα πρώτα εκπαιδευτικά ινστιτούτα στην Αυστρία, το BESTέχει πιστοποιηθεί ως “Eco-C-Centre” (European Communication Certificate) και παρέχει τα αντίστοιχα σεμινάρια και εξετάσεις. Μέσα από το τμήμα διεθνών προγραμμάτων του, το BEST έχει να επιδείξει μεγάλη εμπειρία συνεργασίας σε περισσότερα από 110 Ευρωπαϊκά προγράμματα, τόσο ως συντονιστής όσο και σαν συνεργαζόμενος φορέας. Το Ινστιτούτο επικεντρώνεται στην ανταλλαγή εμπειρίας και πρακτικής, καθώς επίσης και στην από κοινού ανάπτυξη με τους Ευρωπαίους συνεργάτες.

Close It