Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι ένα νέο δημόσιο Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε to 2004 με έδρα τη Λεμεσό, και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές το 2007. Το ΤΕΠΑΚ φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο πρωτοποριακό Πανεπιστήμιο ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που σήμερα έχουν μεγάλη οικονομική, τεχνική και επιστημονική απόδοση.

Στο παρόν ερευνητικό έργο το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει μέσω του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών. Το τμήμα προσφέρει τετραετές πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού καθώς επίσης και μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ ή/και Διδακτορικού.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών έχει επιτύχει ένα ευυπόληπτο επίπεδο ερευνητικής δραστηριότητας με συντονισμό και συμμετοχή σε περισσότερα από 25 ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτημένα από τοπικούς και ευρωπαϊκούς φορείς επιχορήγησης. Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου από τα παραπάνω ερευνητικά προγράμματα ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Πρόσφατες χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα με συμμετοχή μελών του Τμήματος καθώς και τα στρατηγικά ερευνητικά προγράμματα «Μοριακά Ηλεκτρονικά και Φωτονική» και «Νανοδομημένα Συστήματα Υλικών» που εξασφάλισε το Τμήμα μας από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (Ι.Π.Ε.) με συγχρηματοδότηση των διαθρωτικών ταμείων της ευρωπαϊκής ένωσης, αποτελούν σημαντικά επιτεύγματα προσπαθειών από όλα τα ακαδημαϊκά μέλη του τμήματος.

Όραμα του Τμήματος είναι να καθιερωθεί ως ένα διεθνές κέντρο έρευνας και μάθησης μέσα από την αρμονική συνύπαρξη των πεδίων της Μηχανολογικής Μηχανικής και της Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών. Προτεραιότητά μας αποτελεί η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων μας στη βιομηχανία της Κύπρου ή η συνέχιση των σπουδών τους στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Στοιχεία επικοινωνίας συνεργάτη: Δρ. Πολύβιος Ελευθερίου

Close It