Το περιφερειακό κέντρο τεχνολογίας του Τρεντίνο Ιταλίας (DTTN) εν ονόματι Habitech ιδρύθηκε το 2006 ως μια κοινοπραξία Ενέργειας & Περιβάλλοντος με συμμετέχοντες πάνω από 300 εταιρείες, ερευνητικούς οργανισμούς και δημόσιους φορείς, με κύκλο εργασιών που πλησιάζει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ και με 8000 εργαζόμενους επικεντρωμένους στη βελτίωση του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε. Το Habitechείναι:

  • ένα δίκτυο 300 εταιρειών επικεντρωμένες στην εκμετάλλευση της αειφορίας για κοινωνική ανάπτυξη και τη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών.
  • ένα εθνικό κέντρο αριστείας σε θέματα που αφορούν πράσινα κτήρια, ενέργεια και αειφόρο κινητικότητα.
  • ένα τεχνολογικό πάρκο για την ενέργεια και το περιβάλλον, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πανεπιστημίων & Έρευνας της Ιταλίας.
  • ένας καταλύτης για πράσινη επιχειρηματική ανάπτυξη, πράσινα κτήρια και αειφόρο ενέργεια και κινητικότητα.

Στα πιο πάνω πλαίσια, το Habitechπροωθεί έργα, προσφέρει υπηρεσίες καινοτομίας και παρέχει τεχνική και εμπορική στήριξη σε επιχειρήσεις και ιδρύματα. Το Habitechέχει την εμπειρία και τεχνογνωσία να εργαστεί μέσα στα επιχειρηματικά δίκτυα, τονώνοντας τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών εταιρειών και την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων.

 

Close It