Το Ανώτατο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (InstitutoSuperiorTecnico – IST) της Λισσαβόνας είναι το μεγαλύτερο και πιο φημισμένο πανεπιστήμιο Μηχανικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Πορτογαλία, με μεγάλη παράδοση στη διδασκαλία και αριστεία στην έρευνα, καινοτομία και δραστηριότητες κατάρτισης. Από την ίδρυσή του το 1911, η αποστολή του ISTείναι να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της επιστήμης, της οικονομίας και της κοινωνίας προάγοντας ένα υψηλότερο βαθμό μόρφωσης στους τομείς της Επιστήμης, Μηχανικής και Τεχνολογίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και παραδίδοντας επαγγελματίες υψηλών επαγγελματικών προσόντων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ενδυναμώνοντας την εθνική και ευρωπαϊκή προσπάθεια για έρευνα και ανάπτυξη. Μέσα από τα πλαίσια του Συνδέσμου Έρευνας και Ανάπτυξης Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (Association of Instituto Superior Tecnico for Research and Development– IST-ID), ένα ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που κύρια στοχεύει στη διεξαγωγή δραστηριοτήτων Επιστημών και Τεχνολογίας, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και προωθεί τη συμμετοχή εθνικών και ξένων ερευνητών, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, σε προγράμματα Έρευνας Ανάπτυξης & Τεχνολογίας στους τομείς εξειδίκευσης τους. Το IST-IDδιεξάγει δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης & Καινοτομίας σε δύο κύριες περιοχές, οι οποίες σχετίζονται με προκλήσεις που έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην κοινωνία. Αυτές είναι έντονα διεπιστημονικές περιοχές που σχετίζονται με διάφορους τομείς της μηχανικής, της επιστήμης και τεχνολογίας και της αρχιτεκτονικής. Οι δραστηριότητες Έρευνας, Ανάπτυξης & Καινοτομίας περιλαμβάνουν όχι μόνο τη βασική έρευνα αλλά έχουν έντονα και το εφαρμοσμένο στοιχείο και οι περιοχές δράσεις είναι αυτές των Βασικών Επιστημών, Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής (ICT), Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κινητικότητας, Εφαρμοσμένων Κοινωνικών Επιστημών, Υλικών, Νανοτεχνολογιών και Νανοεπιστημών, Τεχνολογιών Διοίκησης και Επιχειρηματικότητας, Μηχανικής  των Κατασκευαστικών Τεχνολογιών, Πυρηνικών Αντιδραστήρων και Επιταχυντών, Πυρηνικής Ασφάλειας και Ραδιολογικής Προστασίας.

Το ερευνητικό πρόγραμμα SouthZEBδιαχειρίζεται το IN+, Κέντρο Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Ερευνητικής Πολιτικής (Center for Innovation, Technology and Policy Research). Η ομάδα του IN+ αναπτύσσει ένα σύνολο ειδικών δεξιοτήτων στο ρόλο των ευφυών συστημάτων και τεχνολογιών σε διάφορες δραστηριότητες στον τομέα της διαχείρισης των συστημάτων ενέργειας (από την παρακολούθηση της ενέργειας μέχρι τον έλεγχο της ενέργειας) και την αξιολόγηση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της. Το IN+ είναι σε σημαντικό βαθμό αναμεμιγμένο στο συντονισμό και στην έρευνα που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος MIT-Portugal, ένα διεθνές πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ του πανεπιστημίου MITτων ΗΠΑ και αρκετών πανεπιστημίων της Πορτογαλίας, που άρχισε το 2006. Το IN+ έχει αναπτύξει, στα πλαίσια του προγράμματος MIT-Portugal, ένα σημαντικό αριθμό έργων που αφορούν στην εφαρμογή της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων μέσω αλλαγής της συμπεριφοράς των καταναλωτών, καθώς επίσης, και μοντελοποίησης ενεργειακών συστημάτων και βελτιστοποίησης.

Στοιχεία επικοινωνίας συνεργάτη: Samuel Niza

Close It