Το πανεπιστήμιο Minhoτης Πορτογαλίας στοχεύει στο να γίνει ένα πανεπιστήμιο χωρίς σύνορα, στραμμένο στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Οι διεθνείς δραστηριότητες του πανεπιστημίου είναι έντονες, όχι μόνο μεταξύ των χωρών που ομιλούν την πορτογαλική γλώσσα αλλά και με χώρες από όλες τις ηπείρους. Στη λίστα αξιολόγησης “TimesHigherEducation 100 under 50 UniversityRanking 2014”, το πανεπιστήμιο Minhoκατέλαβε την 75η θέση παγκοσμίως. Το πανεπιστήμιο Minhoβλέπει τον εαυτό του σαν ένα ερευνητικό πανεπιστήμιο, που ασχολείται με την αξιοποίηση του τρίπτυχου γνώσης – Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία – όπως μαρτυρούν μια σειρά από δείκτες. Ο λόγος διδακτορικών φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού κατόχων διδακτορικού διπλώματος είναι πάνω από 1; Το ποσοστό των μεταπτυχιακών φοιτητών στο σύνολο των φοιτητών του πανεπιστημίου είναι πάνω από 20%; 80% του ακαδημαϊκού προσωπικού είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος; ο λόγος μεταξύ ερευνητικών προγραμμάτων και διδακτορικών διατριβών είναι πάνω από 0.5; περίπου 150 διδακτορικές διατριβές απονέμονται κάθε χρόνο; Ο ετήσιος μέσος όρος παραγωγής δημοσιεύσεων (υπό κρίση) σε διεθνή περιοδικά είναι ισοδύναμος με 2 ανά μέλος προσωπικού πλήρους απασχόλησης; 250 συμβόλαια Έρευνας & Ανάπτυξης υπογράφονται κάθε χρόνο με εταιρείες. Μεταξύ 30 ερευνητικών μονάδων αναγνωρισμένων από το FCT(Πορτογαλικό Ίδρυμα Επιστημών), 18 θεωρούνταν το 2009 να είναι Πολύ καλές ή Άριστες από Διεθνή Σώματα Αξιολόγησης, κατατάσσοντας το πανεπιστήμιο του Minhoστην κορυφή της κατάταξης Πορτογαλικών Πανεπιστημίων. Το 2012 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (EuropeanResearchCouncil) απένειμε δύο προηγμένες χορηγίες (AdvancedGrants) στο πανεπιστήμιο του Minho, ενώ το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) απένειμε ένα πρόγραμμα FET (FutureandEmergingTechnologies– Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες). Το πανεπιστήμιο του Minhoείναι το μοναδικό πορτογαλικό πανεπιστήμιο αναμεμιγμένο στην κεντρική κοινοπραξία.

Η ομάδα που δραστηριοποιείται στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με ακρωνύμιο SouthZEBανήκει στη μονάδα Κτηριακής Φυσικής και Κατασκευαστικής Τεχνολογίας του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, ένα από τα δέκα τμήματα της Σχολής Μηχανικής. Το συγκεκριμένο τμήμα είναι υπεύθυνο για ένα διεθνές διδακτορικό πρόγραμμα και ένα διεθνές μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Masterμε θέμα «Αειφόρο Κτηριακό Περιβάλλον», και έχει δύο ερευνητικά κέντρα: ΙΑΚΔΜ – Ινστιτούτο Αειφορίας και Καινοτομίας στη Δομική Μηχανική (ISISE– InstituteforSustainabilityandInnovationinStructuralEngineering) και ΚΕΠΔΕ – Κέντρο Επικράτειας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων (CTAC – CenterforTerritory, EnvironmentandConstruction). Τα τελευταία 3 χρόνια το ερευνητικό κέντρο ΚΕΠΔΕ (το ερευνητικό κέντρο που δραστηριοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος αυτού) προσέλκυσε επιτυχώς περισσότερα από 6 εκατομμύρια ευρώ (εξωτερική χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, το Πορτογαλικό Ίδρυμα Επιστημών, κρατικά ιδρύματα και τη βιομηχανία). Η μονάδα κατέχει τεχνογνωσία σε θέματα που αφορούν στην τεχνολογία κτηρίων, θερμική απόδοση κτηρίων, εξαερισμό και ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων, φυσικού φωτισμού σε κτήρια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ακουστική κτηρίων, Κτήρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης (ΚΣΜΚ), αειφόρο ανάπτυξη και αποκατάσταση κτηρίων. Η ερευνητική μονάδα έχει άριστες εργαστηριακές εγκαταστάσεις και άρτιο εργαστηριακό εξοπλισμό στους τομείς αυτούς. Οι κύριοι στόχοι της αφορούν στην προώθηση και εφαρμογή λύσεων που πηγάζουν από την επιστημονική έρευνα που πραγματοποιείται από το ερευνητικό προσωπικό, καθώς επίσης και στο να υπηρετεί την κοινωνία αναλαμβάνοντας εξειδικευμένα προγράμματα και παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες.

 

Close It